Služby

Compliance

Zásady

Za mnohaleté působení na trhu získala společnost EURO CAR Zlín s.r.o. vynikající pověst v ČR.
Společenská odpovědnost a vysoké etické nároky udělaly z EURO CAR Zlín s.r.o. to, čím je dnes –
jednoho z nejúspěšnějších obchodníků s novými i ojetými vozy v ČR. Pro EURO CAR Zlín s.r.o.
znamená program compliance především to, že budou jeho pracovníci vedle stávajících zákonů
dodržovat morální principy, které široce přesahují jejich rámec. Tyto principy jsou shrnuty ve
vlastních zásadách chování podniku (Code of Conduct) a platí pro všechny úrovně podniku. EURO
CAR Zlín s.r.o. jako součást koncernu VOLKSWAGEN řídí své vztahy s dodavateli podle
podmínek Kodexu pro obchodní partnery.


Integrity

Together4Integrity (T4I) je celosvětová iniciativa uplatňovaná napříč celým koncernem Volkswagen –
klíčovou roli v tomto programu hraje integrita a compliance. KODEX CHOVÁNÍ obsahuje všechny
zásady chování EURO CAR Zlín s.r.o. a má sloužit všem zaměstnancům k lepší orientaci v otázkách
slušného a čestného jednání. COMPLIANCE vytváří právní rámec, ve kterém se můžeme pohybovat, a
který nás má chránit před sankcemi. INTEGRITA rozvíjí náš cit pro kritické situace a šedé zóny, které v
nás vyvolávají pochybnosti a nutí nás se zamýšlet nad vlastním uvažováním, chováním a jednáním.
ZÁSADY KONCERNU VOLKSWAGEN


Naše zásady

 • Přijímáme odpovědnost za životní prostředí a společnost.
 • Jsme upřímní, a když něco není v pořádku, ozveme se.
 • Máme odvahu k novým věcem.
 • Diverzita je součástí našeho života.
 • Jsme hrdí na svou práci.
 • My, ne já.
 • Držíme slovo.


Naše FIREMNÍ hodnoty


Hodnoty EURO CAR Zlín s.r.o. definují naši společnost a dělají ji nezaměnitelnou. Jak směrem dovnitř,
tak i směrem ven jasně ukazují, kdo jsme a za čím stojíme. Hodnoty, díky nimž jsme vynikali doposud
a které jsou základem i pro budoucí rozvoj. Podnikatelství je součástí našeho života a přebíráme
odpovědnost jak v malých, tak i velkých úkolech. V oblasti spolupráce se jasně zaměřujeme na
uznání. Přes všechny úspěchy zůstáváme pevně na zemi a vyžadujeme maximální profesionalitu. A při
tom všem je pro nás obzvláště důležitá integrita a compliance.


Náš oznamovací systém

Dodržování zákonných předpisů a interních pravidel a zásad stanovených v našem Kodexu chování
(Code of Conduct) a Kodexu chování pro obchodní partnery (Code of Conduct for BP) má v EURO CAR
Zlín s.r.o. nejvyšší prioritu. Úspěch naší společnosti je založen na bezúhonnosti a dodržování
předpisů. Pro splnění těchto standardů je důležité dozvědět se o potenciálním pochybení
zaměstnanců nebo dodavatelů a zastavit je.


Klíčovým pilířem našeho oznamovacího systému je zásada procesní spravedlnosti. Zaručuje také
maximální možnou ochranu oznamovatelů, osob, kterých se to týká, a zaměstnanců, kteří se podílejí
na vyšetřování oznámeného pochybení.


To zahrnuje také nabídku možností anonymního oznámení a komunikace. Ujišťujeme, že nebudeme
provádět žádné kroky k identifikaci anonymních oznamovatelů, kteří nezneužívají náš oznamovací
systém. Odvetná opatření vůči oznamovatelům a všem osobám, které přispívají k vyšetřování ve
společnostech EURO CAR Zlín s.r.o., nebudou tolerována. Osoby, které jsou do případu zapleteny,
jsou považovány za nevinné, dokud se porušení zákona neprokáže. Vyšetřování budou probíhat s
maximální důvěrností. Informace budou zpracovány spravedlivým, rychlým a chráněným postupem.
V případě, že jste se v souvislosti se svou prací dozvěděli o protiprávním jednání splňujícím kritéria
Směrnice EU, můžete v souladu se Směrnicí EU a interní směrnicí společnosti využít pro jeho
oznámení níže uvedené komunikační kanály společnosti.


Podání podnětu prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

Oznamovací systém nabízí různé kanály pro nahlášení potenciálního pochybení zaměstnanců, které
umožňují rychlé přezkoumání a případnou reakci naší společnosti.

 • Emailová komunikace - zabezpečená e-mailovou adresu compliance@autouh.cz
 • Telefonická komunikace - komunikace s pověřenou osobou na telefonním čísle +
  420 775 096 359 od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00.
 • Poštovní zásilkou - na adresu zaměstnavatele: EURO CAR Zlín s.r.o., Za Olšávkou 365,
  680 01 Uherské Hradiště, k rukám příslušné osoby
 • Osobně - po předchozí písemné či telefonické domluvě s příslušnou osobou

Podání podnětu prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému

 • prostřednictvím vyšetřovacího útvaru Volkswagen AG
 • Prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti na adresehttps://oznamovatel.justice.cz/

 

Jak váš podnět zpracováváme?

Kvalifikovaní a zkušení kolegové z vyšetřovacího útvaru (tzv. Investigation Office) důkladně prověřují
každé oznámení o možném pochybení zaměstnance koncernu Volkswagen a systematicky se jím
zabývají. Nejprve obdržíte potvrzení o přijetí. Vyšetřovací útvar poté vaše oznámení posoudí. To
zahrnuje shromáždění faktů zejména od oznamovatele. Pouze pokud toto prvotní vyhodnocení
prokáže důvodné podezření na porušení předpisů, bude zahájeno vyšetřování specializovaným
vyšetřovacím oddělením. Poté výsledky šetření vyhodnotí vyšetřovací útvar společnosti tzv.
Investigation Office a doporučí příslušná opatření. Informace o stavu* a výsledku řízení vám budou
poskytnuty bez zbytečného odkladu.


Potenciální porušení Kodexu chování pro obchodní partnery ze strany dodavatelů, včetně závažných
rizik a porušování lidských práv a ochrany životního prostředí ze strany přímých a nepřímých
dodavatelů, lze nahlásit vyšetřovacímu útvaru (Investigation Office) - stejně jako hlášení, která jinak
vyžadují okamžitá opatření. Vyšetřovací útvar pak informuje odpovědné útvary, které záležitost
odpovídajícím způsobem zpracují. To zahrnuje zejména přijetí nezbytných opatření k minimalizaci
nebo ukončení porušování a/nebo rizik.

* Doba zpracování se liší v závislosti na předmětu podnětu.


24/7 Hotline

Podnět můžete podat 365 dní v týdnu, 24 hodin denně na mezinárodním bezplatném čísle: +800 444
46300*. Pokud váš telefonní operátor nepodporuje bezplatnou službu, můžete zavolat na následující
zpoplatněné číslo: +49 5361 946300.


Online reportovací kanál

Pro kontaktování vyšetřovacího útvaru společnosti můžete využít webovou komunikační platformu v
mnoha jazycích BKMS. Tento systém je důvěrný a technicky zabezpečený. Link: https://www.bkmssystem.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16&c=-1&language=cze
V případě, že vámi preferovaný jazyk není v nabídce, můžete k odeslání podnětu použít jakýkoli jazyk.
Vyšetřovací útvar můžete kontaktovat v jakémkoli jazyce také prostřednictvím e-mailu nebo pošty.
Link: https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16&c=-
1&language=cze

Ombudsmani

Pokud se chcete obrátit na ombudsmana, najdete jeho kontaktní údaje
zde: https://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/
S vyšetřovacím útvarem se můžete spojit prostřednictvím e-mailové adresy: io@volkswagen.de

Central Investigation Office

Poštovní adresa: Volkswagen AG, Central Investigation Office Mailbox 1717 Berliner Ring 2 38436
Wolfsburg, Germany
Osobně: Schůzku si prosím domluvte předem na e-mailové adrese io@volkswagen.de
Máte další otázky nebo potřebujete místní kontakt?
Dotazy nebo návrhy na zlepšení týkající se Oznamovacího systému lze rovněž adresovat
vyšetřovacímu útvaru (tzv. Investigation Office).
Pokud jste byli vyslechnuti v rámci vyšetřování, máte možnost poskytnout zpětnou vazbu
ombudsmanovi jako nezávislému orgánu.
Kromě toho se kdykoliv můžete obrátit na místního pracovníka odpovědného za Compliance
prostřednictvím emailu compliance@autouh.cz.
Jakmile vláda České republiky definuje orgány, které rovněž budou přijímat oznámení o pochybeních
jako externí oznamovací kanály, budou zde zveřejněny.

Soubory ke stažení

Oblíbené

Nejdříve si musíte vybrat své oblíbené auto.

Odeslání oblíbených vozů
na e-mail

Kontaktujte nás

E-mail

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.